Hukuki Danışmanlık

Anasayfa - Faaliyet Alanlarımız - Hukuki Danışmanlık

Hukuki Danışmanın Önemi

Günümüzde iş kollarının ve mesleki faaliyetlerin çok fazla çeşitlilik göstermesi, bireylerin ya da kurumların belli başlı alanlarda uzmanlaşmaları sonucunu meydana getirmiştir. Hukuki danışmanlık hizmetini veren kişinin uzmanlığının konusu da bu alanlara dair özel ve genel hukuk kurallarıdır. Birey veya kurum belli bir alanda faaliyet göstermeyi amaç edinmiş olabilir, ancak bu durum ihtiyaç duyacağı hukuki bilgiye sahip olduğu anlamına gelmez. Zira hukukta her konuya dair özel düzenlemeler olsa da bazı genel veya daha temelde yer alan bilgilere de ihtiyaç duyulabilir. Hukuki danışman, bu vaziyette hem özel hem de genel hukuki bilgiye sahip olmasıyla birlikte hukuken yapılması gerekeni daha uzman bakış açısıyla görebilme imkanına sahiptir. Bu sebeple hukuki danışmanlık faaliyeti, birey veya kurumun hukuki menfaatini profesyonel ellere emanet etmesi anlamına gelmektedir.

Konuya bir de toplum açısından bakarsak, hukuki danışmanlık hizmetinin yaygınlaşması ekonomik ve sosyal hayatın hukuk düzenine daha uygun hale gelmesi ve bunun neticesinde toplumsal düzenin daha sağlam ve istikrarlı bir yapıya bürünmesi sonuçlarını doğuracağı öngörülebilir.

Hukuki danışmanlık veya diğer konularda hukuki sorunlarınız için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.