Aile ve Boşanma Hukuku

Anasayfa - Faaliyet Alanlarımız - Aile ve Boşanma Hukuku

Aile Hukukunda Mal Paylaşımı

Boşanma ve Aile Hukuku’na dair günlük hayatta en çok uyuşmazlık yaşanan konulardan biri de sona erdirilen aileyi oluşturan bireyler arasındaki aile hukukundan doğan mal paylaşımı meselesidir. Buna göre ailenin çeşitli sebeplerle sona ermesi durumunda, aileyi oluşturan bireylere ait malların nasıl paylaştırılacağına karar verilir. Kanun, bireylerin aile birliğinin bozulması sebebiyle uğrayacağı zararların önüne geçmek için paylaştırmanın şekilleri hakkında ayrıntılı düzenlemeler yapmıştır. Bunlara mal rejimleri diyoruz. Bu konudaki mevcut kanunumuz olan 4721 sayılı Medeni Kanun’da kişilerin aksi anlaşma yapmaması durumunda tabi olacakları yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimi ve tabi olmak için ayrıca bu hususta notere onaylattırılacak bir sözleşme yapılması gereken mal ortaklığı, mal ayrılığı ve paylaşmalı mal ayrılığı rejimleri öngörülmüştür. 743 sayılı eski Medeni Kanun’da yasal mal rejimi mal ayrılığı rejimiydi ve aile içinde ekonomik açıdan söz sahibi olan taraf erkek olduğundan, kadının ekonomik açıdan gücü bulunmadığından adaletsiz durumlar ortaya çıkmaktaydı. Yeni kanunda bu durum düzeltilmiştir.

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi: Eşlerin mallarının kişisel kullanımına ait evlenmeden önce veya emek vermeden elde ettiği malları içeren kişisel mallar ve tarafların aile birliği devamı süresince emekleri karşılığında elde ettiği mallar ile kişisel mallarının gelirlerini içeren edinilmiş mallar olarak ayrılması sonucunda kanunda gösterilen diğer hesap işlemleriyle birlikte hesaplandığı mal rejimidir.
Mal Ayrılığı Rejimi: Eşlerden her birinin kendi mal varlığı üzerinde haklarını koruduğu mal rejimidir.
Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimi: Eşlerin kendilerine ait olduğunu kesin olarak gösteremedikleri mallar üzerinde paylı mülkiyete sahip olacakları mal rejimidir.
Mal Ortaklığı Rejimi: Eşlerin yasa gereği kişisel malı sayılmayan mallarına ortaklık malı denerek bu mallar üzerinde el birliğiyle mülkiyete sahip olacakları mal rejimidir.

Büromuzda Aile ve Boşanma Hukuku alanında uzman avukatlarımız, bu konuya dair en sağlıklı sonuca ulaşmaları konusundaki titizlikleriyle ihtiyaç duyduğunuz hizmeti vermektedir. Bunun için bize iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.